For lag og organisasjoner

For lag og organisasjoner

Hva kan frivilligsentralen være for lag og organisasjoner?

Frivilligsentralen kan være en støttespiller på mange felt; formidle informasjon, praktisk hjelp som kopiering av papirer til møter, dugnadshjelp osv.

Ta kontakt for mer informasjon.

Vi vil gjerne ha flere samarbeidspartnere :)

Trykk på navnet under for å gå til lagets hjemmeside:

Samarbeidspartnere:

 

Haltdalen Utviklingslag

Haltdalen Pensjonistforening

LHL Holtålen

Holtålen Kommune

Ålen Jeger og Fiskerforening

Ålen Røde Kors

Ålen Pensjonistforening

Ålen Sanitetsforening

HOV Mk

Eidet Bonde og Småbrukarlag

Røros og Holtålen Demensforening

 

 

2022 © Holtålen frivilligsentral