Handlehjelp

Vil du være frivillig handlehjelp? Frivillige tilknyttet Holtålen Frivilligsentral vil nå hjelpe til så personer i risikogruppen og i karantene, får hjemlevert matvarene sine fra Coop Haltdalen og Coop Ålen. Da slipper denne gruppen å være redd for å bli smittet eller spre smitte på butikkene våre. Er du frisk og disponerer bil og vil være med å hjelpe? Vi følger Nasjonale regler og skal ikke spre evt. smitte videre. Varene pakkes av ansatte på Coop og hentes av den frivillige. Så bringes varene hjem på døra til kunden. Den frivillige ringer/banker på og forlater trappa før kunden tar inn varene sine. Det blir ingen kontakt mellom den frivillige og kunden, dette for å hindre evt. smittespredning. Varene må bestilles innen klokken 12.00 og de frivillige kjører ut varene klokka 14.00 fra Coopen. Frivilligsentralen koordinerer det hele og ringer til de frivillige når vi får inn ønske om hjemlevering. Ta kontakt med Frivilligsentralen på telefon: 41 93 02 11 og meld deg som frivillig! Sammen skal vi ta vare på hverandre <3

HANDLEHJELP


Ikke alle eldre og enslige i Holtålen har pårørende i nærheten som kan hjelpe til med innkjøp av mat og andre varer. 


Som handlehjelp kan du enten følge vedkommende til butikken og hjem igjen, eller dra innom brukeren å få med deg liste over det som skal handles inn, om han/hun ikke ønsker å være med på handleturen. 


Det er den som mottar hjelpen som skal dekke utgifter i forbindelse med handlehjelpen.

2022 © Holtålen frivilligsentral