Rådgivingstjeneste på Frivilligsentralen

Målet for rådgivingstjenesten

er å med enkle midler bidra til å rettlede folk med det de strever med og som oppleves som vanskelig. Særlig innen det offentlige, Kommunen, NAV, Skatteetaten og Helsevesenet er det mange forhold som ikke er så enkle å finne fram i, samt det å skjønne hva som er ment i skriv og info herfra. Også andre saker kan være innvikla og ikke så enkelt å få has på.

Kun rådgivning

Arbeidet vårt er kun rådgiving og hjelp til å komme inn på rett spor. Vi har ingen myndighet til å beslutte noe endelig vedtak, og vi kan ikke gjøre saksbehandling for noen etat/avdeling. Vi kan finn fram til rette person og snakke med, og vi kan gjøre undersøkelser for hva som er gjeldende bestemmelser innen det forhold som blir tatt opp. Tjenesten er åpen for privatpersoner i alle aldre.

Hva kan vi gjøre for deg

- Gi råd om hvordan en kan gå fram, og hvem en kan ta kontakt med i kommunen eller andre offentlige etater

- Utfylling av skjema, f.eks. reiseregningsskjema til pasientreiser

- Tyding av brev, regninger, dokumenter og lover

Vi kan bistå med:

-Skattespørsmål (skattekort, endringer på selvangivelsen, korrigering av feil, fordeling av utgifter)

-Praktisk bistand til å skrive søknader for privatpersoner

-Teknisk oppsetting av testamente og generell rådgiving på eiendomsoverdragelser

-Bostøttesøknad og beregning av om det er vits i å søke.

-Feil og uklarheter i telefonregninger

-Avslutte automatiske trekk

-Sette opp budsjett sammen med privatpersoner

Hvem er vi?

Bjørn Bårdstu, Else Uthus, Hans O. Grønli og Arvid Bårdstu

har tilsammen en bred kompetanse innen skatteetaten, NAV, bank, eiendomsspørsmål og reiseliv.

Taushetsplikt 

Vi har alle skrevet under på taushetserklæring. Dette skal dere vite om, og føle dere trygge på, når dere ønsker å ta kontakt om noe. Det som blir sagt mellom de som besøker oss og vi som er i Rådgivingstjenesten, forblir mellom oss.

Vi ønsker å være et tilbud til både unge og gamle, slik at våre besøkende er alle aldersgrupper, store og små.

Ingen oppgave er for liten og ingen er for stor. Har du innspill til oss, blir vi glade for det.

Vi skal prøve å hjelpe så godt vi kan, men av og til må vi kanskje bruke litt tid for å løse det.

Alt er gratis hos oss! 

Du treffer oss på Frivilligsentralen annenhver torsdag fra klokken 12.00 – 15.00.

Eller etter avtale om torsdager ikke passer for deg.

Oppstart 1. juni 2017. 

Er det vanskelig for deg å komme hit, kan vi komme hjem til deg.

Ta gjerne kontakt med Holtålen Frivilligsentral om du ønsker mer informasjon!

Velkommen!

2022 © Holtålen frivilligsentral